Przejdź do treści

Polityka Prywatności

1. Wstęp

Witamy na stronie www.biurorachunkowebielsko.pl. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie Użytkowników o sposobach gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych przez BRB GROUP SP. Z O.O., z siedzibą przy ul. Jana Sobieskiego 196, 43-300 Bielsko-Biała (dalej jako „Administrator”).

2. Zakres danych osobowych

Administrator zbiera dane osobowe dostarczone dobrowolnie przez Użytkowników w ramach korzystania ze strony internetowej, w tym imiona, nazwiska, adresy e-mail, numery telefonu oraz inne informacje dostarczone przez Użytkowników w formularzach kontaktowych.

3. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • Nawiązywania kontaktu z Użytkownikami w odpowiedzi na zapytania.
  • Realizacji usług oferowanych przez Administratora.
  • Działalności marketingowej, o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę.

4. Bezpieczeństwo danych

Administrator dołoży wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem, nieprawidłowym wykorzystaniem lub ujawnieniem, nieuprawnioną modyfikacją oraz niezamierzonym zniszczeniem lub przypadkową utratą.

5. Prawa Użytkowników

Użytkownicy mają prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

6. Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Aktualna wersja Polityki będzie zawsze dostępna na stronie internetowej.

7. Kontakt

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować na adres e-mail: biuro@caver.pl lub pocztą na adres: BRB GROUP SP. Z O.O., ul. Jana Sobieskiego 196, 43-300 Bielsko-Biała.