Witamy Państwa na stronie internetowej BIURA RACHUNKOWEGO.

Prowadzimy kompleksowe usługi w zakresie:

 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany
 • prowadzenie ewidencji VAT;
 • rozliczanie podmiotów gospodarczych ze zobowiązań publiczno-prawnych;
 • sprawozdawczość GUS i NBP;
 • doradztwo podatkowe;
 • prowadzenie spraw pracowniczych i rozliczeń z ZUS;
 • sporządzenie wniosków kredytowych.


Ponadto:

 • udzielamy porad w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
 • pomagamy w:
  • redagowaniu podań i odwołań
  • sporządzaniu wniosków kredytowych
  • wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
 • osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą pomagamy w czynnościach rejestracyjnych.


Warunki umowy i formy świadczenia usług:

 • Umowa stałego zlecenia zawarta na warunkach określonych w kodeksie cywilnym.
 • Zakres obowiązków określony szczegółowo w umowie a wynikający z prawa podatkowego i innych przepisów określających obowiązki publiczno-prawne podmiotów gospodarczych.
 • Pełna odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zleceniodawcy w wyniku nienależytego wykonania przyjętych obowiązków.
 • Ubezpieczenie OC kontraktowe i deliktowe.
 • Usługi świadczone w siedzibie biura.

 

 

BIURO RACHUNKOWE
JADWIGA WYPYCH
ul. Legionów 57/10
43-300 Bielsko-Biała
tel./fax: 33 814 57 39
tel. kom.: 609 355 392
e-mail: jwbiuro@onet.pl